ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών έχει ως αντικείμενο την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων, που διέπονται από το ειδικό προστατευτικό πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, κατά τρόπο ακριβή, διαφανή και οριστικό.

Η GEDA αναλαμβάνει τον έλεγχο του γεωτεμαχίου σας και την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων κατά των αναρτημένων δασικών χαρτών.

Skip to content