ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ

Ο διορισμός πραγματογνωμόνων , είναι μια διαδικασία , η οποία συναντάται σε όλους τους τομείς δικαίου για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας είτε των πολιτικών , είτε των διοικητικών , είτε των ποινικών δικαστηρίων . 

Η διαδικασία αυτή δύναται να ακολουθηθεί όταν πρόκειται για ζητήματα για τα οποία απαιτούνται ειδικές (ιδιάζουσες) γνώσεις επιστήμης ή τέχνης .

 Ακολούθως , τα δικαστήρια διορίζουν πραγματογνώμονες αν κρίνουν ότι για την κατανόηση , διάγνωση και αντίληψη ορισμένων ζητημάτων απαιτείται η γνώση ατόμων εξειδικευμένων στους αντίστοιχους τομείς . 

Για τον διορισμό αυτών η διαδικασία που ακολουθείται είναι παρεμφερής και στα πολιτικά , διοικητικά και ποινικά δικαστήρια .

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το γραφείο παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου που αφορούν τοπογραφικές μελέτες, αδειοδοτήσεις, επίβλεψη και υποστήριξη τεχνικών έργων καθώς και διαχείριση έργων.

 

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες του τεχνικού συμβούλου σε δημόσιους φορείς αλλά και σε έργα που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα.

ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Με την Φωτοερμηνεία μπορούμε να αναγνωρίζουμε ένα αντικείμενο και κάποιες πληροφορίες για αυτό με την εξέταση των αντίστοιχων αεροφωτογραφιών που το περιέχουν. Με την εξέταση αεροφωτογραφιών διαφορετικών χρονολογιών μπορούμε να βγάλουμε ακόμα πιο χρήσιμα συμπεράσματα, όπως για την ύπαρξη κτιρίων, δρόμων, τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, το είδος της βλάστησης και των καλλιεργειών, την ύπαρξη δέντρων ή μη και τι είδος, τα όρια αιγιαλών και ρεμάτων, κλπ. Επιπλέον αναλαμβάνουμε την εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων φωτοερμηνείας (για αντιρρήσεις δασικών χαρτών, περιβαλλοντικές μελέτες, κλπ).

ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας λειτουργίας για εργαστήρια χαμηλής & μέσης όχλησης, επαγγελματικά εργαστήρια, όπως εργαστήρια αρτοζαχαροπλαστικής, καλλυντικών, ξυλουργείο, ραφείο ενδυμάτων, βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες κλπ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων από εδώ και στο εξής με το νόμο Ν.4495/17 γίνονται μόνο με την επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού, η οποία θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει στο ακίνητο καμία απολύτως πολεοδομική παράβαση.

  • Παρέχουμε την ειδική βεβαίωση μηχανικού που αποτελεί την ταυτότητα ενός ακινήτου και διασφαλίζει αγοραστή και ιδιοκτήτη, από πιθανή ακύρωση συμβολαίου εξαιτίας οικοδομικών παραβάσεων που πιθανώς ακόμα και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αγνοεί. Στη βεβαίωση μεταβίβασης, βεβαιώνεται ότι το ακίνητο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια.
  • Η βεβαίωση μηχανικού, εκδίδεται από εμάς, άμεσα (εφόσον διαθέτετε τα σχέδια της Οικοδομικής Αδείας) σε 24 ώρες. Αν πρόκειται για ακίνητο εκτός σχεδίου πόλης, απαιτείται τοπογραφικό με συντεταγμένες στο ΕΓΑΣ87. Η βεβαίωση μηχανικού αφορά όλα τα ακίνητα με ή χωρίς κτίσμα, υποκαθιστά την ταυτότητα ενός ακινήτου και διασφαλίζει αγοραστή και ιδιοκτήτη, από πιθανή ακύρωση συμβολαίου εξαιτίας οικοδομικών παραβάσεων που πιθανώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αγνοεί.
  • Η βεβαίωση μηχανικού, εκδίδεται από εμάς, άμεσα (εφόσον διαθέτετε τα σχέδια της Οικοδομικής Αδείας) σε 24 ώρες. Αν πρόκειται για ακίνητο εκτός σχεδίου πόλης, απαιτείται τοπογραφικό με συντεταγμένες στο ΕΓΑΣ87. Η βεβαίωση μηχανικού αφορά όλα τα ακίνητα με ή χωρίς κτίσμα, υποκαθιστά την ταυτότητα ενός ακινήτου και διασφαλίζει αγοραστή και ιδιοκτήτη, από πιθανή ακύρωση συμβολαίου εξαιτίας οικοδομικών παραβάσεων που πιθανώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αγνοεί.
  • Σε αυτή τη βεβαίωση μηχανικού, αφού γίνει έλεγχος με αυτοψία του Μηχανικού στο ακίνητο, σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια, τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια κατασκευής του, τυχούσες νομιμοποιήσεις κ.λ.π., βεβαιώνεται αν το ακίνητο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια, ότι δεν έχει εγκατασταθεί στο ακίνητο αυθαίρετη χρήση και αν αυτές έχουν νομιμοποιηθεί με κάποια νομοθεσία ή έχουν ρυθμιστεί με την τρέχουσα νομοθεσία περί αυθαιρέτων, η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 83 του Ν.4495/17. Στη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ δεν συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος κοινοχρήστων η κοινόκτητων χώρων του ακινήτου.
Skip to content