ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Το τεχνικό μας γραφείο παρέχει την απαραίτητη τοπογραφική υποστήριξη για την διεκπεραίωση τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων έργων. Η εκπόνηση των μελετών που παρέχουμε γίνεται με τα πιο σύγχρονα μέσα τόσο από άποψη προδιαγραφών όσο και ως προς τα υλικά, τους εξοπλισμούς, τις εγκαταστάσεις, αλλά και την κωδικοποίηση των τεχνικών πληροφοριών. Προσφέρουμε πρακτικές λύσεις, οι οποίες ενσωματώνουν καινοτόμες ιδέες ενώ την ίδια στιγμή λαμβάνουμε υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε έργου.

ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Μέσω της διαδικασίας της Χάραξης γίνεται δυνατή η μεταφορά των ακριβών διαστάσεων, σχήματος και θέσης κάθε τεχνικού έργου ή χαρακτηριστικού του από τα μελετητικά – κατασκευαστικά σχέδια στο φυσικό χώρο δηλαδή στο έδαφος. των σημείων χάραξης.

Η πολυετής μας εμπειρία σε χαράξεις μεγάλων κατασκευαστικών έργων σε συνδυασμό με την χρήση σύγχρονων  τοπογραφικών οργάνων και  μεθόδων , εξασφαλίζουν την ακρίβεια. Το γραφείο αναλαμβάνει  χαράξεις :

 • Ορίων ιδιοκτησιών
 • Εκσκαφών
 • Κατασκευαστικών Στοιχείων
 • Έργων Οδοποιίας
 • Οριογραμμών Αιγιαλού & Παραλίας
 • Ρυμοτομικών - Οικοδομικών Γραμμών
 • Γραμμών Διανομής - Κατάτμησης
 • Σημείων Τοποθέτησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ

Η GEDA εκπονεί αγροτικής και αστικής οδοποιίας μελέτες οδοποιίας και προμετρήσεις υλικών κατασκευής για ιδιώτες, επαγγελματίες μηχανικούς, καθώς και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι συγκεκριμένες μελέτες περιλαμβάνουν:

 • Υποστηρικτική τοπογραφική και υψομετρική μελέτη
 • Οριζοντιογραφία οδού
 • Μηκοτομή οδού
 • Διαγράμματα επικλίσεων
 • Διαγράμματα Bruckner
 • Διαγράμματα τυπικών διατομών
 • Τεύχη κατασκευαστικών διατομών
 • Προσμετρήσεις υλικών κατασκευής
 • Χάραξη της μελέτης κατασκευής
Skip to content