ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Από το 2010 παρέχουμε τις τοπογραφικές μας υπηρεσίες και παραδίδουμε όλα τα έργα που αναλαμβάνουμε με ταχύτητα και αξιοπιστία Η επιχείρηση συγκεκριμένα αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εκπόνηση και την επίβλεψη τεχνικών έργων.

Εμείς προσφέρουμε πρακτικές λύσεις, οι οποίες ενσωματώνουν καινοτόμες ιδέες ενώ την ίδια στιγμή λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε έργου.

Μας έχουν εμπιστευτεί και έχουμε αναλάβει την διεκπεραίωση έργων τόσο για ιδιώτες όσο και για δημόσιους φορείς.

Στους πελάτες μας παρέχουμε εφαρμόσιμες, καινοτόμες και αποδοτικές λύσεις για την κάλυψη ή υπέρβαση των αναγκών τους, συνδυάζοντας τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων με τις εξειδικευμένες γνώσεις μας.

Η διαδικασία που ακολουθούμε

Η εκπόνηση των μελετών που παρέχουμε γίνεται με τα πιο σύγχρονα μέσα τόσο από άποψη προδιαγραφών όσο και ως προς τα υλικά, τους εξοπλισμούς, τις εγκαταστάσεις, αλλά και την κωδικοποίηση των τεχνικών πληροφοριών. Προσφέρουμε πρακτικές λύσεις, οι οποίες ενσωματώνουν καινοτόμες ιδέες ενώ την ίδια στιγμή λαμβάνουμε υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε έργου.

Συνεργάτες

Το δίκτυο εξωτερικών συνεργατών αποτελείται από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δασολόγους.

Skip to content