ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η αποτύπωση τοπογραφικού διαγράμματος είναι απαραίτητη για την έκδοση οικοδομικής άδειας, για Αγορές-πωλήσεις-τακτοποιήσεις και οριοθετήσεις γής. Επιπλέον, για την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας στα πλαίσια εφαρμογής του κτηματολογίου, κρίνεται απαραίτητη η σαφέστατη αποτύπωση των οικοπέδων και των αγροτεμαχίων είτε εντός είτε εκτός σχεδίου πόλης.

Η GEDA αναλαμβάνει την αποτύπωση κάθε τοπογραφικού διαγράμματος με τη χρήση εξοπλισμού ακριβείας τελευταίας τεχνολογίας και ολοκληρώνουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τις αναγκαίες διαδικασίες για τη διεκπεραίωση Συμβολαιογραφικών Πράξεων, Οικοδομικών Αδειών, Υποθέσεων Κτηματολογίου, Πράξεων Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο κλπ.

Πιο  συγκεκριμένα

 • Την έκδοση Τοπογραφικών διαγραμμάτων οικοπέδων και αγροτεμαχίων, με απεικόνιση των υπαρχόντων κατασκευών.
 • Τη Μελέτη αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων και αγροτεμαχίων.
 • Την οριοθέτηση οικοπέδων - αγροτεμαχίων.
 • Την ένταξη οικοπέδων ή αγροτεμαχίων στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. 87).
 • Τη χάραξη ρυμοτομικών-οικοδομικών γραμμών.
 • Διανομές και κατατμήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτήτες.
 • Αποτύπωση εκτάσεων.
 • Χαράξεις ισοϋψών σε κτήματα.
 • Οριοθέτηση κτημάτων: Από διανομές Υπουργείου Γεωργίας, Από γεωδαιτικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ‘87, Από χάρτες Γ.Υ.Σ.
 • Διορθώσεις πράξεων εφαρμογής.
 • Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας.
 • Καθορισμός λατομικών χώρων.
 • Χαράξεις οικοδομικών γραμμών.
 • Εμβαδομετρήσεις οικοπέδων και διανομές αυτών.
 • Τοπογραφικά διαγράμματα σε περιοχές που έχουν ενταχθεί ή που θα ενταχθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Με τον όρο τοπογραφική αποτύπωση αναφερόμαστε στην αποτύπωση της περιοχής του οικοπέδου και είναι απαραίτητο στοιχείο για την τοπογραφική μελέτη.Η τοπογραφική αποτύπωση περιλαμβάνει:

 • Πλήρης αποτύπωση γειτονικων και αποτύπωση όψεων υπόλοιπων οικοπέδων του οικοδοµικού τετραγώνου
 • Αναγραφή συντεταγμένων και υψοµέτρων των κορυφών του οικοπέδου µε διαστάσεις στις πλευρές του και το εµβαδόν του
 • Αναγραφή συντεταγμένων των κορυφών των γειτονικών οικοπέδων µε διαστάσεις στις πλευρές τους και το εµβαδόν τους
 • Σχεδίαση οικοδοµικών και ρυµοτοµικών γραµµών µε το πλάτος των προκηπίων και εξασφάλιση αυτών στο ενδιαφερόµενο οικόπεδο
 • Σχεδίαση κάτοψης του υπό ανέγερσης κτίσµατος µε τις διαστάσεις των πλευρών του και τις αποστάσεις αυτού από τα όρια του οικοπέδου
 • Σχεδίαση υψοµετρικών καµπύλων αν το επιτρέπει η κλίση του οικοπέδου
 • Πλήρης αποτύπωση της περιοχής εκτός των οικοπέδων (στύλοι ∆ΕΗ, κράσπεδα, δένδρα κλπ)
 • Απόσπασµα ρυµοτοµικού σχεδίου ή οδοιπορικό σκαρίφηµα
 • Εάν είναι εντός ζώνης σχεδίαση των ιδεατών επεκτάσεων των οδών εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Το τοπογραφικό διάγραμμα καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας αποτελεί μία πλήρη τοπογραφική, υψομετρική και κτηματογραφική μελέτη στο ΕΓΣΑ87, που εκπονείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και τις υποδείξεις της Κτηματικής Υπηρεσίας.

Το τοπογραφικό διάγραμμα καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας περιλαμβάνει:

 • Υπαίθρια τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση των υλοποιημένων ορίων, των ορίων καλλιέργειας, καθώς και όλων των επικείμενων κατασκευών εντός του ενδιαφερόμενου ακινήτου.
 • Υπαίθρια τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση της μορφολογίας και των συστατικών του εδάφους, καθώς και της φυσικής ακτογραμμής, σε βάθος μίας ιδιοκτησίας και σε μήκος τουλάχιστον 500μ. έως και 700μ.
 • Εγκατάσταση και σήμανση πολυγωνομετρικού δικτύου.
 • Εφαρμογή των τίτλων ιδιοκτησίας επί των αποτυπωμένων ορίων και υπολογισμός των συντεταγμένων κορυφών.
 • Έρευνα και κτηματογράφηση όλων των παραλιακών ιδιοκτησιών.
 • Ψηφιακό υψομετρικό μοντέλο εδάφους και ισοϋψείς καμπύλες.
 • Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών, υπόμνημα και οδοιπορικό.
 • Πίνακας φερόμενων ιδιοκτητών.
 • Πίνακας συντεταγμένων καθορισμού.
 • Έκδοση φορολογικών δικαιολογητικών της τοπογραφικής μελέτης.
 • Σύνταξη τελικού διαγράμματος στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου ΕΓΣΑ87, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις του ΓΕΝ.
 • Παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας για παραλείψεις και διορθώσεις, μέχρι την δημοσίευση σε ΦΕΚ.
Skip to content